Standaardzinnen

In een Engelse brief is het belangrijk om de juiste standaardzinnen te gebruiken. We geven je daarom graag een aantal zinnen die je in de Engelse brief toe kunt passen. Als het over beleefde vragen of opmerkingen gaat, die je in de informele Engelse brief kunt gebruiken, dan kun je denken aan zinnen als: “How are you? How have you been? How is life treating you? How are the kids? I hope you are doing well”. 

Standaardzinnen Engelse brief

Als je een aanbod aan wilt nemen kun je zeggen: I gladly accept… those pictures you talked about 

Als je een aanbod wilt doen kun je zeggen: It is no trouble sending …

Als je een aanbod af wilt slaan zeg je bijvoorbeeld: Thank you for your invitation but I cannot accept it.

Als je iets aan wilt raden dan zeg je: If I were you, I would…

Als je een afspraak wilt maken kun je zeggen: What about meeting…

Als je iemand wilt bedanken kun je zeggen: I would like to thank you for… / I am grateful.. / Thank you for… 

Spelfouten in Engelse brief

Er kunnen spelfouten voorkomen in de Engelse brief. Let daar daarom goed op. We geven je een overzicht van veel gemaakte fouten:

  • It’s in plaats van Its (om het bezit aan te duiden)
  • Must’nt in plaats van mustn’t
  • Cant in plaats van can’t
  • Wont in plaats van won’t

Afsluiting van de Engelse brief

Als je de Engelse brief af gaat sluiten dan moet je er goed op letten dat dit in vlotte bewoordingen gebeurt. Zinnen die je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld: I hope you are doing well, see you soon, I can’t wait to see you soon.

Ondertekening

Als je de Engelse brief af gaat sluiten dan kun je denken aan zinnen als: Best wishes, best regards, kind regards, love, lot’s of love.